Active Logo Floor wint de Innovatieprijs 2020
We hebben een winnaar! De Active Logo Floor van Fontys Hogeschool Eindhoven neemt € 2.500 mee naar huis om dit idee verder vorm te geven.

Innovatie geeft inspiratie! Daarom organiseert de NVLF samen met het Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie (LOOL) elk jaar de Innovatieprijs voor studenten. Dit jaar presenteerden drie genomineerden hun idee voor vernieuwing van het vak.

De genomineerden
Dit zijn de drie genomineerden en dit zijn hun plannen.
De Active Logo Floor - winnaar Innovatieprijs 2020!
Een innovatief idee van Sanne van Hellemond, Emily Yarzagaray, Laura Aarts en Jessie de Hond, studenten aan de Fontys Hogeschool, Eindhoven.
Kinderen leren beter als ze bewegen. Zeker kinderen die toch al geneigd zijn om onrustig op hun stoel heen en weer te schuiven. Die kunnen zich maar lastig concentreren op de oefeningen die je als logopedist met ze wilt doen. Er zijn inmiddels digitale vloeren die hierop inspelen. Ze worden al gebruikt in de kinderopvang, op basisscholen en in de kinderrevalidatie. Maar er bestaan nog geen programma’s voor toepassing in de logopedie. Dat wordt hoog tijd! Want ieder kind verdient een leuke en effectieve manier van leren, vinden Sanne, Emily, Laura en Jessie.
Een communicatie bevorderende leeromgeving
Een innovatief idee van Sheila Dahari, student aan Hogeschool Windesheim, Almere.
Kinderen communiceren voortdurend. Met andere kinderen, met leerkrachten, met jou als logopedist. Hoe ‘rijker aan taal’ hun omgeving is, hoe groter de kans dat hun taalontwikkeling verbetert. Dat geldt zeker voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Niet alleen in het cluster-2 speciaal onderwijs, ook op reguliere scholen. De eerste stap is kijken hoe de communicatieve kwaliteit van de leeromgeving op dit moment eigenlijk is. Daar heeft Sheila Dahari een observatie instrument voor ontwikkeld. Ze wil het graag publiceren (met de bijbehorende handleiding) en scholingsbijeenkomsten organiseren zodat logopedisten ermee kunnen werken. 
Animatie over slikproblemen
Bij COVID-19 patiënten voor verpleegkundigen op de IC
Een innovatief idee van Nathalie Spakman, Marjolein Kunst en Esther Bonenkamp, studenten aan de Hogeschool Utrecht.
Het wordt steeds duidelijker dat Covid-19 een ernstige aandoening is, die nare complicaties kan geven. Veel patiënten zijn langdurig verzwakt. Zo sterk dat slikken problemen kan geven en zelfs onveilig kan worden. Logopedisten hebben daarom een belangrijke rol bij de behandeling en revalidatie van Covid-19 patiënten. Verpleegkundigen zijn daar nog vaak niet op bedacht en weten vaak ook niet hoe ze er adequaat op kunnen reageren. In het kader van hun opleiding hebben Nathalie, Marjolein en Esther een animatie gemaakt voor verpleegkundigen, om ze hierover te informeren. Met het bedrag van de Innovatieprijs willen ze een nieuwe animatie maken. Waarover? Dat beslissen de deelnemers aan het congres!