Sprekers
Yvonne van Ackooy-van Vooren, MA
Yvonne van Ackooy-van Vooren, MA
Logopedist en taalspraakpatholoog. Docent bij de opleiding Logopedie van Hogeschool Windesheim.
Creativiteit & Innovatie
Wat we kunnen leren van Walt Disney

If you do what you always did, you will get what you always got. In deze workshop leer je je vaste denkpatronen los te laten en buiten de gebaande paden te denken. Ingewikkelde problemen vragen namelijk om creatieve oplossingen. Je maakt kennis met de stappen van design thinking en past een aantal creativiteitstechnieken toe in herkenbare, logopedische situaties. Jouw inbreng is daarbij onmisbaar, want innoveren doe je samen!

Workshop samen met Wilma Lipke - Steenbeek

https://www.windesheim.nl/opleidingen/voltijd/bachelor/logopedie-zwolle

Yvonne van Ackooy-van Vooren spreekt in workshop ronde 1.
Irma Adbegovic
Irma Adbegovic
Logopedist en logopediewetenschapper bij Radboudumc Nijmegen
Irma Adbegovic vertelt over haar werk als logopedist in een academisch ziekenhuis, aan tafel bij Gerrit Heijkoop, om 9:30 uur.

https://www.linkedin.com/in/adbegovic/?originalSubdomain=nl
Hanneke van Bakel
Hanneke van Bakel
Trainer Milo Academy en KLIN© Behandelaar Ondersteunde Communicatie bij Stichting Milo
De woordenschat uitbreiden met ankergestuurde instructie


Ankergestuurde instructie is het uitbreiden van de woordenschat over onderwerpen die aansluiten bij de beleving, de ervaringswereld, het taalaanbod en de omgeving van het kind. Hierdoor beklijft het geleerde beter en is er plaats voor initiatieven in communicatie vanuit het kind en het leggen van verbanden. In deze workshop krijg je achtergrondinformatie over ankergestuurd werken. Je ontdekt hoe je een passend begrippennetwerk kunt opbouwen en betekenisvol kunt maken vanuit het perspectief van een kind met communicatief meervoudige beperkingen.


https://www.stichtingmilo.nl/team/hanneke-van-bakel

Hanneke van Bakel spreekt in workshop ronde 2 en 4.
Karin van den Berg
Karin van den Berg
Salesmanager Hoorexpert, logopedist en audicien
Verbeter de spraakverstaanbaarheid voor slechthorenden met het Frontrow Juno-systeem, zonder je stem te forceren

Hoorexpert is specialist op het gebied van hoorhulpmiddelen. We zullen in het kort een aantal van deze hulpmiddelen bekijken. Tijdens het congres gaan we dieper in op het Frontrow Juno-systeem; een systeem dat toepasbaar is bij slechthorendheid of stemproblematiek.

Workshop samen met Per Gisolf.

https://www.hoorexpert.nl/bedrijfsinformatie/

Karin van den Berg en Per Gisolf spreken in workshop ronde 3.
Kitty de Boer
Kitty de Boer
Ergotherapeut, gespecialiseerd in ondersteunende communicatiehulpmiddelen (OC – AAC)
Toegang tot communicatie en bedienaanpassingen

Scannen, joystick, één of meer functieschakelaars, oogbesturing, zuigen/blazen, hygiëne, montage, directe selectie, spraakbediening, auditieve scanning… Als bedacht is op welke wijze en eventueel met welk communicatiehulpmiddel de cliënt aan de slag gaat, moet ook gekeken worden op welke wijze hij of zij dit gaat bedienen. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met verbetering van mogelijkheden, progressie van de aandoening of gebruik op verschillende locaties. We nemen je mee in het woud van mogelijkheden.


https://www.qvn.nl

Kitty de Boer spreekt in workshop ronde 4.
Michel Dutrée
Michel Dutrée
Voorzitter NVLF
Ik hou ervan complexe, veelkoppige, veelal politiek getinte problemen in organisaties op te lossen. Mijn aanpak is simpel: kijken, luisteren en nagaan wat niet wordt gezegd. Elk probleem heeft zijn eigen geschiedenis en context. Bij een gedragen oplossing moet daarvoor respect zijn. Ik kan ervan genieten wanneer een organisatie zich herpakt en ik mensen weer echt zie samenwerken. Het opstellen en doorvoeren van transitieagenda's van een brancheverenigingen zoals de NVLF vind ik mooi en dankbaar werk.

Michel Dutrée wordt geïnterviewd aan tafel bij Gerrig Heijkoop, om 9:30 uur.

https://assistis.nl/over-michel-dutree/
Dr. Lenie van den Engel-Hoek
Dr. Lenie van den Engel-Hoek
Logopedist, onderzoeker, docent Radboudumc Nijmegen. Gespecialiseerd in slikproblemen bij kinderen.
Orofaciale (spier)echografie
Een meerwaarde bij klinisch orofaciaal onderzoek

In het Radboudumc wordt steeds meer gebruik gemaakt van orofaciale echografie om de spieren in kaart te brengen die betrokken zijn bij het spreken, kauwen en slikken. Met echografie kunnen de spiersamenstelling en de dikte van de spier worden gemeten. Binnen de logopedie ligt de nadruk op de kauwspieren, mondbodemspieren en de tong. In deze lezing gaan wij in op de meerwaarde van orofaciale spierechografie in de logopedische diagnostiek. Er zullen beelden worden getoond van gezonde spieren en van aangedane spieren. Daarnaast gaan we in op de samenhang tussen de spiersamenstelling en spierdikte enerzijds en het kauwen, slikken en spreken anderzijds.

Workshop samen met dr. Simone Knuijt 

https://www.radboudumc.nl/personen/lenie-van-den-engel-hoek

Lenie van den Engel-Hoek spreekt in workshop ronde 2.
Judith Feiken
Judith Feiken
Klinisch linguïst en logopedist, UMCG Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord
Blended Care met de Speech Therapy App (STAPP)


Speech Therapy app (STAPP) is een logopedisch instrument voor de iPad. Het biedt een oefenprogramma voor zowel afasie als spraakapraxie. Met STAPP oefent een patiënt onder begeleiding of zelfstandig. Dit kan zowel in een ziekenhuisbed, tijdens de logopedische therapie, in de wachtkamer of thuis. De logopedist kan op elk moment de oefeningen op afstand klaarzetten en aanpassen aan het actuele oefenniveau van de therapie. Dit sluit ook goed aan bij een Blended Care aanpak, waarbij er sprake is van een combinatie tussen face-tot face behandeling en online logopedie.


https://logopedie-umcg.nl/wp-content/uploads/2020/03/handleiding-STAPP.2020.pdf

Judith Feiken spreekt in workshop ronde 2.
Prof. dr. Ellen Gerrits
Prof. dr. Ellen Gerrits
Hoogleraar Logopediewetenschap, Universiteit Utrecht
Uitwisseling wetenschappelijk onderzoek en logopedisten

De beschikbaarheid van wetenschappelijke evidentie is de belangrijkste pijler waar evidence-based handelen op rust. Niet alleen internationaal, maar ook in Nederland dragen (logopedist)onderzoekers daaraan bij. Weet jij welke onderzoeken dat zijn en welke logopedisten op dit moment aan het promoveren zijn of als docent-onderzoeker betrokken zijn bij onderzoeksprojecten? Deelnemende onderzoekers presenteren hun onderzoek in maximaal drie minuten, en discussiëren daarna met de deelnemers over een uitdagende stelling. Deze workshop is bedoeld voor onderzoekers (masterstudenten, promovendi, docent-onderzoekers en senior onderzoekers) en iedereen die interesse heeft. Bijvoorbeeld als je benieuwd bent naar onderzoeksresultaten of zelf wetenschappelijk onderzoek wil gaan doen. Dus: onderzoekers, trek je stoute schoenen en stuur je stelling in, en overige deelnemers: denk kritisch mee, dit is je kans om te zorgen dat de wetenschap een nog betere aansluiting krijgt op de praktijk!

https://www.uu.nl/medewerkers/PAMGerrits

Workshop in ronde 3, met Lenie van den Engel-Hoek en Yvonne van Zaalen
Per Gisolf
Per Gisolf
CEO Hoorexpert
Verbeter de spraakverstaanbaarheid voor slechthorenden met het Frontrow Juno-systeem, zonder je stem te forceren

Hoorexpert is specialist op het gebied van hoorhulpmiddelen. We zullen in het kort een aantal van deze hulpmiddelen bekijken. Tijdens het congres gaan we dieper in op het Frontrow Juno-systeem; een systeem dat toepasbaar is bij slechthorendheid of stemproblematiek.

Workshop samen met Karin van den Berg. 

https://www.hoorexpert.nl/bedrijfsinformatie/

Karin van den Berg en Per Gisolf spreken in workshop ronde 3.
Heleen Gorter
Heleen Gorter
Moeder van een 14-jarige zoon met TOS
Samenwerken met ouders in de logopedische praktijk

Samenwerking met ouders wordt gezien als een van de belangrijkste elementen in de logopedische behandeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Om goed samen te kunnen werken met ouders, moeten we weten welke behoeften ouders hebben in de samenwerking met de logopedist en hoe de samenwerking geoptimaliseerd kan worden. In deze workshop gaan we in gesprek over de resultaten van interviews met ouders van kinderen met TOS over hun behoeften in de samenwerking met de logopedist en strategieën die volgens de literatuur bijdragen aan het optimaliseren van deze samenwerking.

De workshop wordt gegeven door logopedist-onderzoeker Inge Klatte en auteur van het boek 'Vechten voor mijn kind met TOS' Heleen Gorter.

Workshop in ronde 2.
Carla de Graaf
Carla de Graaf
Fysiotherapeut bij Fysiotherapie Monster
Medical Kinesio Taping bij slikproblemen
De verschillende mogelijkheden


Taping is een aanvulling in de logopedische behandeling, die in de afgelopen jaren door veel logopedisten gebruikt wordt. Met een goede basiskennis van de tapetechnieken zijn er - binnen een ieders specialisatie - vele toepassingsmogelijkheden. Rob Stallinga en Carla de Graaf verzorgen sinds 5 jaar een 2-daagse Tapingcursus voor de logopedie in Nederland en België. Voor dit jaarcongres Trots op de Logopedie verzorgen zij een introductiesessie over Medical Kinesio Taping, waarbij zij specifiek ingaan op de verschillende toepassingen bij slikproblemen.

Workshop samen met Rob Stallinga.


https://www.fysiotherapie-monster.nl/onze-expertises/

Carla de Graaf en Rob Stallinga spreken in workshop ronde 4.
Gerrit Heijkoop
Gerrit Heijkoop
Gastheer
Enthousiaste en gedreven gastheer en dagvoorzitter. Met een passie voor technologie, innovatie, ondernemerschap, events en als ervaringsdeskundige op het gebied van Social Media is hij in staat complexe zaken op een creatieve manier te vereenvoudigen.

Gerrit Heijkoop is de gastheer van het NVLF Jaarcongres 2020. Hij ontvangt gasten aan zijn gesprekstafel, interviewt mensen achter de schermen en houdt iedereen op een prettige manier bij de les. 

http://www.gerritheijkoop.com
Dr. Hanneke Kalf
Dr. Hanneke Kalf
Logopedist en assistant-professor revalidatie op de afdeling Revalidatie van het Radboudumc Nijmegen
De inzet van logopedie bij COVID-19-patiënten


COVID-19 genereert ook logopedische klachten, dat was in de ziekenhuizen snel duidelijk. Maar hoe ernstig en hoe is het beloop? Is aparte behandeling nodig of gaan de klachten vanzelf over? Om op deze vragen een antwoord te krijgen zijn al snel diverse onderzoeken gestart. Van mei tot juli hebben ruim 70 logopedisten namens hun instelling meegedaan aan de COVID-19-monitor en wekelijks gerapporteerd hoeveel logopedische problemen ze hadden gezien. Tegelijk zijn enkele ziekenhuislogopedisten geïnterviewd om te leren van het herstel van ernstige zieke COVID-19-patiënten. Wat is daar nu uitgekomen? Tenslotte heeft de minister verzocht om de meerwaarde van logopedie bij post-COVID-patiënten in de eerste lijn te onderzoek. Wat kan dat opleveren? U hoort het in deze sessie.


https://www.radboudumc.nl/personen/hanneke-kalf

Hanneke Kalf spreekt in workshop ronde 4.
Inge Klatte
Inge Klatte
Promovenda bij het lectoraat Logopedie – Participatie door Communicatie van Hogeschool Utrecht.
Samenwerken met ouders in de logopedische praktijk


Samenwerking met ouders wordt gezien als een van de belangrijkste elementen in de logopedische behandeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Om goed samen te kunnen werken met ouders, moeten we weten welke behoeften ouders hebben in de samenwerking met de logopedist en hoe de samenwerking geoptimaliseerd kan worden. In deze workshop gaan we in gesprek over de resultaten van interviews met ouders van kinderen met TOS over hun behoeften in de samenwerking met de logopedist en strategieën die volgens de literatuur bijdragen aan het optimaliseren van deze samenwerking. De workshop wordt gegeven door een logopedist-onderzoeker en een ouder van een kind met TOS.

https://www.hu.nl/onderzoek/onderzoekers/inge-klatte

De workshop wordt gegeven door logopedist-onderzoeker Inge Klatte en moeder van een kind met TOS Heleen Gorter.

Workshop in ronde 2.


Dr. Simone Knuijt
Dr. Simone Knuijt
Logopedist en onderzoeker Radboudumc Nijmegen. Gespecialiseerd in dysartrie en dysfagie.
Orofaciale (spier)echografie
Een meerwaarde bij klinisch orofaciaal onderzoek

In het Radboudumc wordt steeds meer gebruik gemaakt van orofaciale echografie om de spieren in kaart te brengen die betrokken zijn bij het spreken, kauwen en slikken. Met echografie kunnen de spiersamenstelling en de dikte van de spier worden gemeten. Binnen de logopedie ligt de nadruk op de kauwspieren, mondbodemspieren en de tong. In deze lezing gaan wij in op de meerwaarde van orofaciale spierechografie in de logopedische diagnostiek. Er zullen beelden worden getoond van gezonde spieren en van aangedane spieren. Daarnaast gaan we in op de samenhang tussen de spiersamenstelling en spierdikte enerzijds en het kauwen, slikken en spreken anderzijds.

Workshop samen met dr. Lenie van den Engel-Hoek.

https://www.radboudumc.nl/personen/simone-knuijt

Simone Knuijt spreekt in workshop ronde 2.
Jeanine Lemmen
Jeanine Lemmen
Logopedist en docent. Specialisatie luchtweg- en stemproblemen
Buteyko-principes binnen de logopedische begeleiding bij cliënten met adem gerelateerde problemen

Automatiseren van een ontspannen adem-stemkoppeling komt niet op gang, COPD of Astma, chronisch hoesten, COVID, disfunctioneel ademen, enzovoorts. Komen er cliënten met deze problematiek in je werksetting voor dan is dit een interessante workshop. Deze manier van denken en behandelen levert een verdieping en verbreding op binnen ons vakgebied met name als je werkt met adem en stemproblematiek. Zowel te gebruiken bij volwassenen als kinderen. Ik leg je uit wat dr. Buteyko heeft onderzocht en ontwikkeld.

http://logopedielemmen.nl/jeanine-lemmen

Jeanine Lemmen spreekt in workshop ronde 1 en 4.
Wilma Lipke-Steenbeek, MA
Wilma Lipke-Steenbeek, MA
Logopedist en linguïst. Docent logopedie en onderzoeker bij Hogeschool Windesheim
Creativiteit & Innovatie
Wat we kunnen leren van Walt Disney

If you do what you always did, you will get what you always got. In deze workshop leer je je vaste denkpatronen los te laten en buiten de gebaande paden te denken. Ingewikkelde problemen vragen namelijk om creatieve oplossingen. Je maakt kennis met de stappen van design thinking en past een aantal creativiteitstechnieken toe in herkenbare, logopedische situaties. Jouw inbreng is daarbij onmisbaar, want innoveren doe je samen!

Workshop samen met Yvonne van Ackooy-van Vooren 


https://www.windesheim.nl/opleidingen/voltijd/bachelor/logopedie-zwolle

Wilma Lipke-Steenbeek spreekt in workshop ronde 1.
Colette Pelt
Colette Pelt
Onderwijskundige en cultuurwetenschapper. Oprichter en directeur van Stichting Prentenboeken Plus
Prentenboeken in je praktijk
Een methode die inspireert

Hoe maak je prentenboeken toegankelijk voor jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis? In deze sessie wordt een aflevering uit de serie Vertel wat jij weet! besproken. Aan de hand van een vast patroon leer je hoe je communicatie over een prentenboek vlot trekt. Welke combinatie van boeken zijn hier geschikt voor?
Daarnaast krijg je in vogelvlucht verhaalanalyse aangeboden: (1) gestructureerd kijken naar tekst en beeld, (2) kennis maken met direct en indirect niveau van een verhaal en (3) kort inzoomen op abstract taalgebruik in prentenboeken.

https://www.proeducation.nl/opleiding/jeugdliteratuur-en-abstracte-taal.html

Colette Pelt spreekt in workshop ronde 2.
Afke Posthuma
Afke Posthuma
Spraaktaaldeskundige bij Koninklijke Auris Groep, Interne Auditor, Kwaliteitskringbegeleider
Afke Posthuma vertelt over haar ervaringen als logopedist in het onderwijs, aan tafel bij Gerrit Heijkoop, om 9:30 uur.

https://www.linkedin.com/in/afke-posthuma-8a142728/?originalSubdomain=nl
Tommie L. Robinson Jr.
Tommie L. Robinson Jr.
Division Chief Hearing and Speech at Children's National Hospital, Washington DC
With years of experience addressing the communication needs of children in the nation’s capital, Tommie L. Robinson Jr, PhD, CCC-SLP, became president of the American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), Rockville, Md, on January 1 2010. ASHA presidents serve 1-year terms.

Robinson is division chief Hearing and Speecht in the Children’s Hearing and Speech Center at Children’s National Medical Center in Washington, and associate professor of pediatrics at The George Washington University School of Medicine and Health Sciences. He also holds adjunct professorships with Howard University, the University of the District of Columbia, and Longwood University.

“In my many years of serving children in the District of Columbia, I am convinced of the positive difference that the services of speech-language pathologists and audiologists make in people’s lives," Robinson says. “The need is considerable and the work is challenging, but I’ve seen the great successes that can result when people receive services."


https://childrensnational.org/visit/find-a-provider/tommie-robinson
Mila Rozema
Mila Rozema
(Tele)logopedist, trainer/coach en Manager Therapy Services bij TinyEYE Europe
Telelogopedie
Online intake, online onderzoek , online therapie en online huiswerk volgens de NVLF richtlijnen

Veel logopedisten zijn ten gevolge van de corona crisis begonnen met het geven van online logopedie. Na een aantal weken werden logopedisten geconfronteerd met de beperkingen van de gratis platforms zoals ZOOM en Skype. Want hoe werk je via een beveiligd platform volgens de richtlijnen van de NVLF? Hoe neem je online de intake en het onderzoek af volgens de richtlijnen van de NVLF? Kun je op het platform smart therapiedoelen opstellen? Kun je het therapieverloop digitaal vastleggen? En klopt het dat je veel minder administratietijd hebt als je werkt als telelogopedist? Is de therapie efficienter als je telelogopedie geeft? Met andere woorden: is de productiviteit hoger? Alle vragen worden beantwoord tijdens de workshop en er is ook ruimte om je eigen vragen te stellen.

https://tinyeye.eu

Mila Rozema spreekt in workshop ronde 4.
Roos Ruiter
Roos Ruiter
Logopedist bij het Afasiecentrum In Hoorn. Trainer bij Afasietherapie.nl van Logoclicks
Online afasietherapie

De COVID-19 crisis heeft de voordelen van therapie op afstand nog eens duidelijk gemaakt. Met telelogopedie kunnen logopedisten, ondanks de beperkingen, de behandelingen voortzetten en de zorg continueren. In de workshop leer je het theoretisch kader en de uitgangspunten van Afasietherapie.nl van Logoclicks om verantwoord personen met afasie, op afstand en als aanvulling op de bestaande therapie, effectief en zelfstandig te laten oefenen. Aan de orde komen onder andere de basistheorie van cognitief-linguïstische therapie (CLT) voor woordvinding, een toelichting op het taalverwerkingsmodel van Ellis & Young en het vanuit de diagnose een individueel behandelplan opstellen met de inzet van online therapie.

https://www.logoclicks.nl

Roos Ruiter spreekt in workshop ronde 3.
Itamar Sharon
Itamar Sharon
Auteur van het boek Happyholics
Werk aan leuker werkend leven met Happyholics

Happy • ho • lic [Heppiehollik] (de;m,v; meervoud: Happyholics)
1. iemand die gewijd is aan het zoeken naar geluk in het werkende leven.


Ben jij een Happyholic? Werk jij omdat je daar energie van krijgt? En omdat je aan iets waardevols wil bijdragen? Of werk jij vooral om geld te verdienen? Deze workshop is alleen voor jou als je gelooft dat het werkende leven leuk kan zijn, en je daar graag aan wil werken. Doe jij het vooral voor het geld, dan is dit niks voor jou! In deze workshop verken je samen met Itamar de vijf pijlers van werkgeluk en word je ook daadwerkelijk aan het werk gezet. Benieuwd wat die pijlers zijn, en wat je kan doen om zelf invloed uit te oefenen op je eigen werkgeluk? Schrijf je dan snel in want er is maar plek voor 60 mensen!


https://happyholics.com

Itamar Sharon spreekt in workshop ronde 3.
Rob Stallinga
Rob Stallinga
Logopedist en stemtherapeut. Praktijk voor Spreken en Zingen, afdeling KNO, OLVG
Medical Kinesio Taping bij slikproblemen
De verschillende mogelijkheden


Taping is een aanvulling in de logopedische behandeling, die in de afgelopen jaren door veel logopedisten gebruikt wordt. Met een goede basiskennis van de tapetechnieken zijn er - binnen een ieders specialisatie - vele toepassingsmogelijkheden. Rob Stallinga en Carla de Graaf verzorgen sinds 5 jaar een 2-daagse Tapingcursus voor de logopedie in Nederland en België. Voor dit jaarcongres Trots op de Logopedie verzorgen zij een introductiesessie over Medical Kinesio Taping, waarbij zij specifiek ingaan op de verschillende toepassingen bij slikproblemen.

Workshop samen met Carla de Graaf.


http://www.robstallinga.nl

Carla de Graaf en Rob Stallinga spreken in workshop ronde 4.
Niels van der Valk
Niels van der Valk
Training consultant en Myobrace educator
Myofunctionele evaluatie ten behoeve van Myobrace
Herkennen van mondademen bij kinderen

In deze sessie loop ik door het Myofunctioneel Orthdontisch Evaluatieformulier (MOE) heen en sta in het bijzonder stil bij het herkennen van mondademen bij kinderen. Blijft de Myobrace ’s nachts uitvallen of zie je geregeld schade aan de Myobrace door kauwen en bijten? Veelal ligt de oorzaak èn oplossing bij de manier van ademen. Ik laat jullie zien hoe een speciale oefening vertelt hoe groot het mondademprobleem is en hoe deze oefening meehelpt aan de oplossing.

https://myobrace.com/nl/contact-us

Niels van der Valk spreekt in workshop ronde 1.
Stijn Vanthournout
Stijn Vanthournout
Psychologisch consulent, grafisch vormgever
Logopedia en de online tool Therapedia inzetten in de hedendaagse praktijk

Tijdens de sessie wordt Logopedia uitgebreid voorgesteld, met extra aandacht voor de online tool Therapedia. We laten zien hoe je met behulp van Therapedia het voorbereiden en geven van online en offline therapie een stuk eenvoudiger én leuker kunt maken. Het werken met Therapedia vermindert de voorbereidingstijd, maar garandeert een kwaliteitsvolle en gevarieerde therapiesessie.

Workshop samen met Astrid Vanvyaene.


https://www.logopedia.be

Astrid Vanvyaene en Stijn Vanthournout spreken in workshop ronde 2.
Astrid Vanvyaene
Astrid Vanvyaene
Logopedist, psychologisch consulent
Logopedia en de online tool Therapedia inzetten in de hedendaagse praktijk

Tijdens de sessie wordt Logopedia uitgebreid voorgesteld, met extra aandacht voor de online tool Therapedia. We laten zien hoe je met behulp van Therapedia het voorbereiden en geven van online en offline therapie een stuk eenvoudiger én leuker kunt maken. Het werken met Therapedia vermindert de voorbereidingstijd, maar garandeert een kwaliteitsvolle en gevarieerde therapiesessie.

Workshop samen met Stijn Vanthournout. 

https://www.logopedia.be

Astrid Vanvyaene en Stijn Vanthournout spreken in workshop ronde 2.
Galina Verkouter
Galina Verkouter
Logopedist in haar eigen praktijk, het Twentsch Logopediecentrum
Galine Verkouter is logopedist-stottertherapeut en dyslexiespecialist, mede-auteur van de Declareerwijzer Logopedie, oprichter & secretaris van de Werkgeversvereniging Logopedie en master-student aan de opleiding Health Sciences van de Universiteit Twente.

Galina Verkouter vertelt over haar ervaringen als vrij gevestige logopedist, aan tafel bij Gerrit Heijkoop om 9:30 uur.


https://www.twentsch-lc.nl/praktijk/galina
Janneke de Waal-Bogers MBA
Janneke de Waal-Bogers MBA
Logopedist, post-hbo trainer, bestuurslid NVLF, hoofdredacteur Tijdschrift voor Logopedie.
Positioneer en profileer jezelf als logopedist

Hoe maak je het belang van logopedie duidelijk bij jouw organisatie of bij externe relaties? Dit is mogelijk door aan te sluiten bij het perspectief van je leidinggevende, je collega’s en mogelijke samenwerkingspartners. Welke waarde kan logopedie voor deze ‘opdrachtgevers’ hebben? Hoe maak je bijvoorbeeld het belang van schoollogopedie duidelijk of de meerwaarde van logopedie in een multidisciplinair team? Door te denken in klantprofielen leer je een koppeling te maken tussen het werk dat je aanbiedt en de resultaten die mogelijke opdrachtgevers graag willen zien. Tijdens deze workshop krijg je handvatten om een eigen waardepropositie te formuleren waarmee je snel en duidelijk kunt aangeven waarom logopedie onmisbaar is!

Janneke de Waal-Bogers spreekt in workshop ronde 1.
Veerle Waelkens
Veerle Waelkens
Logopedist en docent Arteveldehogeschool, Gent
Mini-KIDS
Trots op wat een kleuter durft en kan met zijn stotteren


Mini-KIDS is een therapieconcept voor kleuters die zich bewust worden van hun stotteren en die daardoor proberen om niet te stotteren: ze vertonen emotionele en cognitieve reacties. Veel logopedisten voelen een drempel om de kleuter over het stotteren aan te spreken. Mini-KIDS helpt je met hoe je dat het beste doet. Tijdens deze lezing zal je ervaren dat de aanpak volledig draait rond zelfwerkzaamheid en zelfzekerheid die daar het gevolg van is. Mini-KIDS helpt de kleuter om te durven experimenteren met zijn stotteren en er daardoor vat op te krijgen. Trots is hierin een goeie maat voor je effect van de therapie, zowel vanuit het standpunt van de ouders als van de kleuter. Als therapeut voel je ook trots als je deze effecten ziet. Je kunt concrete voorbeelden en filmfragmenten verwachten als illustratie van het theoretisch onderbouwde therapieconcept.


https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bachelor/logopedie-en-audiologie

Veerle Waelkens spreekt in workshop ronde 3.
Yvonne van Zaalen
Yvonne van Zaalen
Associate lector Innovations & Technology Fontys Hogeschool. Lid wetenschapsraad NVLF
Interprofessioneel communiceren
De kracht van de logopedist

Deze sessie start met een korte presentatie van de achtergrond en noodzaak van interprofessioneel communiceren binnen zorg en welzijn. Het tweede deel van de sessie is erop gericht te duiden welke logopedisch specifieke vaardigheden van essentieel belang zijn voor het slagen van een overleg waarbij de patiënt en diens naasten als gelijkwaardig gesprekspartner worden gezien.

https://fontys.nl/Innovatie-en-onderzoek/Health/Health-Innovations-Technology.htm

Yvonne van Zaalen spreekt in workshop ronde 1. Ze begeleidt ook het gesprek met logopedie wetenschappers, in workshop ronde 3.