Workshops
Workshop ronde 1
Workshop ronde 2
Workshop ronde 3
Workshop ronde 4
Workshop ronde 1 10:35 - 11:20 uur
Creativiteit en innovatie
Yvonne van Ackooy-van Vooren MA & Wilma Lipke-Steenbeek MA
Wat we kunnen leren van Walt Disney


If you do what you always did, you will get what you always got.
In deze workshop leer je je vaste denkpatronen los te laten en buiten de gebaande paden te denken. Ingewikkelde problemen vragen namelijk om creatieve oplossingen. Je maak kennis met de stappen van design thinking en past een aantal creativiteitstechnieken toe in herkenbare, logopedische situaties. Jouw inbreng is daarbij onmisbaar, want innoveren doe je samen!


Yvonne van Ackooy-van Vooren, MA
Logopedist en taalspraakpatholoog. Docent bij de opleiding Logopedie van Hogeschool Windesheim.
 

Wilma Lipke-Steenbeek, MA
Logopedist, linguïst en NT2-docent. Werkzaam bij Hogeschool Windesheim als docent logopedie en onderzoeker op het gebied van laaggeletterdheid.
 

Positioneer en profileer jezelf als logopedist
Janneke de Waal-Bogers MBA
Hoe maak je het belang van logopedie duidelijk bij jouw organisatie of bij externe relaties?
 
Dit is mogelijk door aan te sluiten bij het perspectief van je leidinggevende, je collega’s en mogelijke samenwerkingspartners. Welke waarde kan logopedie voor je ‘opdrachtgevers’ hebben? Hoe maak je bijvoorbeeld het belang van schoollogopedie duidelijk of de meerwaarde van logopedie in een multidisciplinair team? Door te denken in klantprofielen leer je een koppeling te maken tussen het werk dat je aanbiedt en de resultaten die mogelijke opdrachtgevers graag willen zien. Tijdens deze workshop krijg je handvatten om een eigen waardepropositie te formuleren waarmee je snel en duidelijk kunt aangeven waarom logopedie onmisbaar is!

Janneke de Waal-Bogers MBA
Logopedist en remedial teacher. Docent post-hbo trainingen over diagnostiek en behandeling van taalstoornissen en andere leer- en gedragsstoornissen bij kinderen. Hoofdredacteur van het Nederlands vakblad voor Logopedie en bestuurslid bij de NVLF.
Buteyko-principes binnen de logopedische begeleiding bij cliënten met adem gerelateerde problemen
Jeanine Lemmen
Verdieping en verbreding van het vak, naar wat dr. Buteyko heeft onderzocht en ontwikkeld.
 
Automatiseren van een ontspannen adem-stemkoppeling komt niet op gang, COPD of Astma, chronisch hoesten, COVID, disfunctioneel ademen, enzovoorts. Komen er cliënten met deze problematiek in je werksetting voor dan is dit een interessante workshop. Deze manier van denken en behandelen levert een verdieping en verbreding op binnen ons vakgebied met name als je werkt met adem en stemproblematiek. Zowel te gebruiken bij volwassenen als kinderen. Ik leg je uit wat dr. Buteyko heeft onderzocht en ontwikkeld.

Jeanine Lemmen

31 jaar werkzaam als logopedist en ook docent bij pro-education, met als specialisatie luchtweg- en stemproblemen.
Interprofessioneel communiceren
Yvonne van Zaalen
De kracht van de logopedist
 
Deze sessie start met een korte presentatie van de achtergrond en noodzaak van interprofessioneel communiceren binnen zorg en welzijn. Het tweede deel van de sessie is erop gericht te duiden welke logopedisch specifieke vaardigheden van essentieel belang zijn voor het slagen van een overleg waarbij de patiënt en diens naasten als gelijkwaardig gesprekspartner worden gezien.

Yvonne van Zaalen
Logopediewetenschapper en Associate lector, verbonden aan het lectoraat Health Innovations & Technology bij Fontys Paramedische Hogeschool, met een expertise op het gebied van interprofessioneel samenwerken en communiceren.

Myofunctionele evaluatie ten behoeve van Myobrace
Niels van der Valk (Myofunctional Research Europe)
Herkennen van mondademen bij kinderen
 
In deze sessie loop ik door het Myofunctioneel Orthdontisch Evaluatieformulier (MOE) heen en sta in het bijzonder stil bij het herkennen van mondademen bij kinderen. Blijft de Myobrace ’s nachts uitvallen of zie je geregeld schade aan de Myobrace door kauwen en bijten? Veelal ligt de oorzaak èn oplossing bij de manier van ademen. Ik laat jullie zien hoe een speciale oefening vertelt hoe groot het mondademprobleem is en hoe deze oefening meehelpt aan de oplossing.

Niels van der Valk
Training Consultant en Myobrace Educator voor MRC Europe in Nederland, Verenigd Koninkrijk en Ierland

Deze workshop wordt verzorgd onder verantwoordelijkheid van Myofunctional Research Europe, ontwikkelaar van technologie en trainingen voor de behandeling van luchtwegproblemen.
 
Workshop ronde 2 11:30 - 12:15 uur
Orofaciale (spier)echografie
Dr. Simone Knuijt & Dr. Lenie van den Engel-Hoek
Een meerwaarde bij klinisch orofaciaal onderzoek


In het Radboudumc wordt steeds meer gebruik gemaakt van orofaciale echografie om de spieren in kaart te brengen die betrokken zijn bij het spreken, kauwen en slikken. Met echografie kunnen de spiersamenstelling en de dikte van de spier worden gemeten. Binnen de logopedie ligt de nadruk op de kauwspieren, mondbodemspieren en de tong. In deze lezing gaan wij in op de meerwaarde van orofaciale spierechografie in de logopedische diagnostiek. Er zullen beelden worden getoond van gezonde spieren en van aangedane spieren. Daarnaast gaan we in op de samenhang tussen de spiersamenstelling en spierdikte enerzijds en het kauwen, slikken en spreken anderzijds.
 

Dr. Simone Knuijt
Logopedist en onderzoeker Radboudumc Nijmegen. Gespecialiseerd in dysartrie en dysfagie. Zij onderzoekt met name de mogelijkheden van echografie bij spraak.

Dr. Lenie van den Engel-Hoek
Logopedist en onderzoeker/universitair docent Radboudumc Nijmegen. Gespecialiseerd in slikproblemen bij kinderen. Zij heeft de mogelijkheden van echografie voor orofaciale spieren ontwikkeld en maakt deze nu geschikt voor gebruik in de logopedie.
 
Samenwerken met ouders in de logopedische praktijk
Inge Klatte, Heleen Gorter
Een van de belangrijkste elementen in de logopedische behandeling van kinderen
 
Samenwerking met ouders wordt gezien als een van de belangrijkste elementen in de logopedische behandeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Om goed samen te kunnen werken met ouders, moeten we weten welke behoeften ouders hebben in de samenwerking met de logopedist en hoe de samenwerking geoptimaliseerd kan worden. In deze workshop gaan we in gesprek over de resultaten van interviews met ouders van kinderen met TOS over hun behoeften in de samenwerking met de logopedist en strategieën die volgens de literatuur bijdragen aan het optimaliseren van deze samenwerking. De workshop wordt gegeven door een logopedist-onderzoeker en een ouder van een kind met TOS.

Inge Klatte
Promovenda bij het lectoraat Logopedie – Participatie door Communicatie van Hogeschool Utrecht. Opgeleid als logopedist en logopediewetenschapper.

Heleen Gorter
Moeder van een 14-jarige zoon met TOS, auteur van het boek 'Vechten voor mijn kind met een TOS' en lid van het ouderpanel van het COMPLETE onderzoek.
Blended Care met de Speech Therapy App (STAPP)
Judith Feiken
Logopedisch instrument voor de iPad
 
Speech Therapy app (STAPP) is een logopedisch instrument voor de iPad. Het biedt een oefenprogramma voor zowel afasie als spraakapraxie. Met STAPP oefent een patiënt onder begeleiding of zelfstandig. Dit kan zowel in een ziekenhuisbed, tijdens de logopedische therapie, in de wachtkamer of thuis. De logopedist kan op elk moment de oefeningen op afstand klaarzetten en aanpassen aan het actuele oefenniveau van de therapie. Dit sluit ook goed aan bij een Blended Care aanpak, waarbij er sprake is van een combinatie tussen face-tot face behandeling en online logopedie.

Judith Feiken
Klinisch linguïst en logopedist, UMCG Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord
 
Prentenboeken in je praktijk
Colette Pelt (Pro Education)
Een methode die inspireert


Hoe maak je prentenboeken toegankelijk voor jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis? In deze sessie wordt een aflevering uit de serie Vertel wat jij weet! besproken. Aan de hand van een vast patroon leer je hoe je communicatie over een prentenboek vlot trekt. Welke combinatie van boeken zijn hier geschikt voor?
Daarnaast krijg je in vogelvlucht verhaalanalyse aangeboden: (1) gestructureerd kijken naar tekst en beeld, (2) kennis maken met direct en indirect niveau van een verhaal en (3) kort inzoomen op abstract taalgebruik in prentenboeken.

Colette Pelt
Onderwijskundige en cultuurwetenschapper, gespecialiseerd in jeugdliteratuur. Oprichter en directeur van Stichting Prentenboeken Plus.


Deze workshop wordt verzorgd onder verantwoordelijkheid van Pro Education Paramedische Opleidingen.
 

Logopedia en de online tool Therapedia inzetten in de hedendaagse praktijk
Astrid Vanvyaene en Stijn Vanthournout (Logopedia VZW)
Materialen voor online behandeling
Tijdens de sessie wordt Logopedia uitgebreid voorgesteld, met extra aandacht voor de online tool Therapedia. We laten zien hoe je met behulp van Therapedia het voorbereiden en geven van online en offline therapie een stuk eenvoudiger én leuker kunt maken. Het werken met Therapedia vermindert de voorbereidingstijd, maar garandeert een kwaliteitsvolle en gevarieerde therapiesessie.

Astrid Vanvyaene
Logopedist, psychologisch consulent

Stijn Vanthournout
Psychologisch consulent, grafisch vormgever

Deze workshop wordt verzorgd onder verantwoordelijkheid van Logopedia VZW.

Schrijf je snel in
In deze workshop kun je actief meedoen. Het aantal deelnemers is daarom beperkt. Wacht dus niet te lang met inschrijven!
De woordenschat uitbreiden met ankergestuurde instructie
Hanneke van Bakel
Een passend begrippennetwerk opbouwen
 
Ankergestuurde instructie is het uitbreiden van de woordenschat over onderwerpen die aansluiten bij de beleving, de ervaringswereld, het taalaanbod en de omgeving van het kind. Hierdoor beklijft het geleerde beter en is er plaats voor initiatieven in communicatie vanuit het kind en het leggen van verbanden. In deze workshop krijg je achtergrondinformatie over ankergestuurd werken. Je ontdekt hoe je een passend begrippennetwerk kunt opbouwen en betekenisvol kunt maken vanuit het perspectief van een kind met communicatief meervoudige beperkingen.

Hanneke van Bakel
Trainer Milo Academy en KLIN© Behandelaar Ondersteunde Communicatie bij Stichting Milo.

Workshop ronde 3 13:15 - 14:00 uur
Audiologie meets logopedie
Karin van den Berg & Per Gisolf (Hoorexpert)
Verbeter de spraakverstaanbaarheid voor slechthorenden met het Frontrow Juno-systeem, zonder je stem te forceren
 
Hoorexpert is specialist op het gebied van hoorhulpmiddelen. We zullen in het kort een aantal van deze hulpmiddelen bekijken. Tijdens het congres gaan we dieper in op het Frontrow Juno-systeem; een systeem dat toepasbaar is bij slechthorendheid of stemproblematiek.

Voortkomend uit de technologische ontwikkelingen van audiologische hulpmiddelen, ontstaat er steeds meer overlap tussen verbeterde spraakverstaanbaarheid voor slechthorenden en het voorkómen van stemklachten van bijvoorbeeld leerkrachten. Want dat veel leerkrachten tijdens hun carrière last krijgen van hun stem, is ruimschoots bekend. Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar de prevalentie van stemklachten bij leerkrachten, het effect hiervan op ziekteverzuim, de vermindering van klachten bij logopedische behandeling en de positieve effecten van preventieve logopedische begeleiding bij toekomstige leerkrachten.

Aandacht voor het herkennen van stemklachten, en de preventie en behandeling van klachten is zeer nuttig. In de aandacht voor stemklachten ontbreekt echter vaak een manier om de oorzaak van de stemklachten weg te nemen.

Het inzetten van een Frontrow Juno-systeem helpt slechthorende luisteraars bij het verstaan, en kan een positieve bijdrage leveren aan de preventie én de behandeling van stemklachten bij leerkrachten.


Karin van den Berg
Salesmanager Hoorexpert, logopedist en audicien

Per Gisolf
CEO Hoorexpert, met dochterondernemingen HearSolutions en Audioropa gespecialiseerde onderneming op het gebied van hoorhulpmiddelen, werkplekaanpassingen en toegankelijkheid van gebouwen.
Uitwisseling wetenschappelijk onderzoek en logopedisten
Lenie van den Engel-Hoek, Ellen Gerrits en Yvonne van Zaalen
De aansluiting van wetenschap bij de praktijk
 
De beschikbaarheid van wetenschappelijke evidentie is de belangrijkste pijler waar evidence-based handelen op rust. Niet alleen internationaal, maar ook in Nederland dragen (logopedist)onderzoekers daaraan bij. Weet jij welke onderzoeken dat zijn en welke logopedisten op dit moment aan het promoveren zijn of als docent-onderzoeker betrokken zijn bij onderzoeksprojecten? Deelnemende onderzoekers presenteren hun onderzoek in maximaal drie minuten, en discussiëren daarna met de deelnemers over een uitdagende stelling. Deze workshop is bedoeld voor onderzoekers (masterstudenten, promovendi, docent-onderzoekers en senior onderzoekers) en iedereen die interesse heeft. Bijvoorbeeld als je benieuwd bent naar onderzoeksresultaten of zelf wetenschappelijk onderzoek wil gaan doen. Dus: onderzoekers, trek je stoute schoenen en stuur je stelling in, en overige deelnemers: denk kritisch mee, dit is je kans om te zorgen dat de wetenschap een nog betere aansluiting krijgt op de praktijk!

Lenie van den Engel-Hoek
Logopedist en onderzoeker/universitair docent Radboudumc Nijmegen. Lid Wetenschapsraad NVLF.

Ellen Gerrits
Hoogleraar logopediewetenschap Universiteit Utrecht. Lid Wetenschapsraad NVLF.

Yvonne van Zaalen

Associate lector Health Innovations & Technology bij Fontys Hogeschool. Lid Wetenschapsraad NVLF.
Werk aan een leuker werkend leven met Happyholics
Itamar Sharon
Happy • ho • lic [Heppiehollik] (de;m,v; meervoud: Happyholics) 1. iemand die gewijd is aan het zoeken naar geluk in het werkende leven.
 
Ben jij een Happyholic? Werk jij omdat je daar energie van krijgt? En omdat je aan iets waardevols wil bijdragen? Of werk jij vooral om geld te verdienen? Deze workshop is alleen voor jou als je gelooft dat het werkende leven leuk kan zijn, en je daar graag aan wil werken. Doe jij het vooral voor het geld, dan is dit niks voor jou! In deze workshop verken je samen met Itamar de vijf pijlers van werkgeluk en word je ook daadwerkelijk aan het werk gezet. Benieuwd wat die pijlers zijn, en wat je kan doen om zelf invloed uit te oefenen op je eigen werkgeluk? Schrijf je dan snel in want er is maar plek voor 75 mensen!

Itamar Sharon
Auteur van het boek Happyholics en tevens mede-oprichter van het platform en trainingsbureau Happyholics: voor een leuker werkend leven.
Mini-KIDS
Veerle Waelkens
Trots op wat een kleuter durft en kan met zijn stotteren
 
Mini-KIDS is een therapieconcept voor kleuters die zich bewust worden van hun stotteren en die daardoor proberen om niet te stotteren: ze vertonen emotionele en cognitieve reacties. Veel logopedisten voelen een drempel om de kleuter over het stotteren aan te spreken. Mini-KIDS helpt je met hoe je dat het beste doet. Tijdens deze lezing zal je ervaren dat de aanpak volledig draait rond zelfwerkzaamheid en zelfzekerheid die daar het gevolg van is. Mini-KIDS helpt de kleuter om te durven experimenteren met zijn stotteren en er daardoor vat op te krijgen. Trots is hierin een goeie maat voor je effect van de therapie, zowel vanuit het standpunt van de ouders als van de kleuter. Als therapeut voel je ook trots als je deze effecten ziet. Je kunt concrete voorbeelden en filmfragmenten verwachten als illustratie van het theoretisch onderbouwde therapieconcept.

Veerle Waelkens
Docent aan de Arteveldehogeschool te Gent (België). Behandelt stotteren, broddelen, spreekangst en complexe spraakstoornissen.
 
Online afasietherapie
Roos Ruiter (Logoclicks Development BV)
De inzet van Logoclicks
 
De COVID-19 crisis heeft de voordelen van therapie op afstand nog eens duidelijk gemaakt. Met telelogopedie kunnen logopedisten, ondanks de beperkingen, de behandelingen voortzetten en de zorg continueren. In de workshop leer je het theoretisch kader en de uitgangspunten van Afasietherapie.nl van Logoclicks om verantwoord personen met afasie, op afstand en als aanvulling op de bestaande therapie, effectief en zelfstandig te laten oefenen. Aan de orde komen onder andere de basistheorie van cognitief-linguïstische therapie (CLT) voor woordvinding, een toelichting op het taalverwerkingsmodel van Ellis & Young en het vanuit de diagnose een individueel behandelplan opstellen met de inzet van online therapie.

Roos Ruiter
Logopedist bij het Afasiecentrum In Hoorn. Trainer bij Afasietherapie.nl van Logoclicks.

Workshop ronde 4 14:10 - 14:55 uur
Medical Kinesio Taping bij slikproblemen
Rob Stallinga & Carla de Graaf
Aanvulling in de logopedische behandeling
 
Taping is een aanvulling in de logopedische behandeling, die in de afgelopen jaren door veel logopedisten gebruikt wordt. Met een goede basiskennis van de tapetechnieken zijn er - binnen een ieders specialisatie - vele toepassingsmogelijkheden. Rob Stallinga en Carla de Graaf verzorgen sinds 5 jaar een 2-daagse Tapingcursus voor de logopedie in Nederland en België. Voor dit jaarcongres Trots op de Logopedie verzorgen zij een introductiesessie over Medical Kinesio Taping, waarbij zij specifiek ingaan op de verschillende toepassingen bij slikproblemen.

Rob Stallinga
Logopedist en stemtherapeut. Praktijk voor Spreken en Zingen, afdeling KNO, OLVG, locatie West (Amsterdam) en Rijswijk

Carla de Graaf
Fysiotherapeut bij Fysiotherapie Monster
De woordenschat uitbreiden met ankergestuurde instructie
Hanneke van Bakel
Een passend begrippennetwerk opbouwen
 
Ankergestuurde instructie is het uitbreiden van de woordenschat over onderwerpen die aansluiten bij de beleving, de ervaringswereld, het taalaanbod en de omgeving van het kind. Hierdoor beklijft het geleerde beter en is er plaats voor initiatieven in communicatie vanuit het kind en het leggen van verbanden. In deze workshop krijg je achtergrondinformatie over ankergestuurd werken. Je ontdekt hoe je een passend begrippennetwerk kunt opbouwen en betekenisvol kunt maken vanuit het perspectief van een kind met communicatief meervoudige beperkingen.

Hanneke van Bakel
Trainer Milo Academy en KLIN© Behandelaar Ondersteunde Communicatie bij Stichting Milo.

Corona revalidatie
Dr. Hanneke Kalf
De inzet van logopedie bij COVID-19-patiënten
 
COVID-19 genereert ook logopedische klachten, dat was in de ziekenhuizen snel duidelijk. Maar hoe ernstig en hoe is het beloop? Is aparte behandeling nodig of gaan de klachten vanzelf over? Om op deze vragen een antwoord te krijgen zijn al snel diverse onderzoeken gestart. Van mei tot juli hebben ruim 70 logopedisten namens hun instelling meegedaan aan de COVID-19-monitor en wekelijks gerapporteerd hoeveel logopedische problemen ze hadden gezien. Tegelijk zijn enkele ziekenhuislogopedisten geïnterviewd om te leren van het herstel van ernstige zieke COVID-19-patiënten. Wat is daar nu uitgekomen? Tenslotte heeft de minister verzocht om de meerwaarde van logopedie bij post-COVID-patiënten in de eerste lijn te onderzoek. Wat kan dat opleveren? U hoort het in deze sessie.

Dr. Hanneke Kalf
Logopedist en assistant-professor revalidatie op de afdeling Revalidatie van het Radboudumc Nijmegen
 
Aanpassingen om een computer te bedienen - er kan heel veel
Kitty de Boer (Quo Vadis Nederland BV)
Toegang tot communicatie voor mensen met een lichamelijke beperking

Scannen, joystick, één of meer functieschakelaars, oogbesturing, zuigen/blazen, hygiëne, montage, directe selectie, spraakbediening, auditieve scanning… Als bedacht is op welke wijze en eventueel met welk communicatiehulpmiddel de cliënt aan de slag gaat, moet ook gekeken worden op welke wijze hij of zij dit gaat bedienen. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met verbetering van mogelijkheden, progressie van de aandoening of gebruik op verschillende locaties. We nemen je mee in het woud van mogelijkheden.

Advies aan de deelnemers: bekijk tevoren de Grid 3 software, die in deze workshop een belangrijke rol speelt. Alvast downloaden voor een 60-dagen proefperiode kan ook.

Kitty de Boer (Quo Vadis NL BV)
Ergotherapeut, gespecialiseerd in ondersteunende communicatiehulpmiddelen (OC – AAC)

Deze workshop wordt aangeboden onder verantwoordelijkheid van Quo Vadis NL BV, adviseur en leverancier van hulpmiddelen voor omgevingsbediening, communicatie, alarmering en computerbesturing.
Telelogopedie
Mila Rozema (Kitwe BV)
Online intake, onderzoek, therapie en huiswerk volgens de NVLF richtlijnen
 
Veel logopedisten zijn ten gevolge van de corona crisis begonnen met het geven van online logopedie. Na een aantal weken werden logopedisten geconfronteerd met de beperkingen van de gratis platforms zoals ZOOM en Skype. Want hoe werk je via een beveiligd platform volgens de richtlijnen van de NVLF? Hoe neem je online de intake en het onderzoek af volgens de richtlijnen van de NVLF? Kun je op het platform smart therapiedoelen opstellen? Kun je het therapieverloop digitaal vastleggen? En klopt het dat je veel minder administratietijd hebt als je werkt als telelogopedist? Is de therapie efficienter als je telelogopedie geeft? Met andere woorden: is de productiviteit hoger? Alle vragen worden beantwoord tijdens de workshop en er is ook ruimte om je eigen vragen te stellen.

Mila Rozema (Kitwe BV)
Telelogopedist, trainer/coach en Manager Therapy Services bij TinyEYE Europe.

Deze workshop wordt verzorgd onder verantwoordelijkheid van TinyEYE Europe / Kitwe BV, aanbieder van online logopedie en trainingen voor logopedisten.
 
Buteyko-principes binnen de logopedische begeleiding bij cliënten met adem gerelateerde problemen
Jeanine Lemmen
Verdieping en verbreding van het vak, naar wat dr. Buteyko heeft onderzocht en ontwikkeld.
 
Automatiseren van een ontspannen adem-stemkoppeling komt niet op gang, COPD of Astma, chronisch hoesten, COVID, disfunctioneel ademen, enzovoorts. Komen er cliënten met deze problematiek in je werksetting voor dan is dit een interessante workshop. Deze manier van denken en behandelen levert een verdieping en verbreding op binnen ons vakgebied met name als je werkt met adem en stemproblematiek. Zowel te gebruiken bij volwassenen als kinderen. Ik leg je uit wat dr. Buteyko heeft onderzocht en ontwikkeld.

Jeanine Lemmen

31 jaar werkzaam als logopedist en ook docent bij pro-education, met als specialisatie luchtweg- en stemproblemen.